آزمون آنلاین ریاضی تابع

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111213

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : دامنه و برد توابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۸آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 1315
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

آزمون 12 هندسه یازدهم

کد: 9235
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
جامع

آمار و احتمال یازدهم

کد: 11153
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 3337
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده