آزمون آنلاین تابع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111226

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی, ترکیب توابع, وارون تابع

  فصل : فصل اول

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111328
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111326
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

نی نامه 2

کد: 19021111210
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 فصل 2

کد: 33120201
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده