آزمون آنلاین تابع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111228

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : وارون تابع, ترکیب توابع, توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی

  فصل : فصل اول

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

حد - تلفیقی

کد: 19021111270
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111241
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد - تلفیقی

کد: 19021111275
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 فصل 1

کد: 21120101
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده