آزمون آنلاین تابع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111229

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی, وارون تابع, ترکیب توابع

  فصل : فصل اول

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021112547
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111403
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

آمار و احتمال

کد: 19021112198
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111402
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع