آزمون آنلاین تابع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111234

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : ترکیب توابع, توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی, وارون تابع

  فصل : فصل اول

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111329
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی 3 1

کد: 11298
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

فیزیک

کد: 44120204
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

شماره3

کد: 22220023
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب