آزمون آنلاین تابع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111244

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : ترکیب توابع, وارون تابع

  فصل : فصل اول

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111341
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10018
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

فصل اول

کد: 123
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع زبان انگلیسی 12

کد: 55120000
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
کنکور سراسری