آزمون آنلاین مثلثات - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111256

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : معادلات مثلثاتی, توابع و تانژانت

  فصل : فصل دوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111281
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111230
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

زیست

کد: 141098
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

Voc1

کد: 19021111443
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب