آزمون آنلاین مثلثات - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111257

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : معادلات مثلثاتی

  فصل : فصل دوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111389
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

احتمال - تلفیقی

کد: 19021111343
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

بر همکنش موجها

کد: 44120404
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021111997
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده