آزمون آنلاین مثلثات - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111260

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : معادلات مثلثاتی, توابع و تانژانت

  فصل : فصل دوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111389
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111354
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

زیست

کد: 141098
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

عربی12

کد: 19021111445
دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب