آزمون آنلاین مثلثات - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111266

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : توابع و تانژانت, معادلات مثلثاتی

  فصل : فصل دوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111335
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

دینامیک

کد: 44120202
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تمرینی دو درس یک

کد: 66120102
دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120108
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده