آزمون آنلاین مثلثات - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111267

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : توابع و تانژانت, معادلات مثلثاتی

  فصل : فصل دوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120209
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111329
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111346
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

مثلثات - تلفیقی

کد: 19021111256
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده