آزمون آنلاین حد - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111273

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : حد در بی نهایت, حد بی نهایت

  فصل : فصل سوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111984
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
جامع

تمرینی دو درس یک

کد: 66120102
دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021112003
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ماتریس و کاربردها

کد: 19021111876
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده