آزمون آنلاین حد - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111275

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : حد در بی نهایت, حد بی نهایت

  فصل : فصل سوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111246
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی12 2

کد: 50001
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120203
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

دینامیک

کد: 44120201
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب