آزمون آنلاین مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111282

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : آهنگ تغییر, آشنایی با مفهوم مشتق, مشتق پذیری و پیوستگی

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

فصل اول

کد: 19021111145
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111396
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تمرینی 3 فصل 1

کد: 33120103
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد - تلفیقی

کد: 19021111270
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده