آزمون آنلاین مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111283

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : آهنگ تغییر, مشتق پذیری و پیوستگی

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

فصل حركت

کد: 44120102
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

برهمکنش موج

کد: 44120401
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آزمون جمع بندی

کد: 10022
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی

مشتق1

کد: 251098
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب