آزمون آنلاین مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111286

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : آهنگ تغییر, مشتق پذیری و پیوستگی, آشنایی با مفهوم مشتق

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

مثلثات - تلفیقی

کد: 19021111258
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حرکت شناسی

کد: 19021111157
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

فیزیک

کد: 5021
یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تابع - تلفیقی

کد: 19021111241
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده