آزمون آنلاین مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111291

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی, آشنایی با مفهوم مشتق, آهنگ تغییر

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111385
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تابع

کد: 51098
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111392
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

ادبیات (دماوندیه)

کد: 19021111176
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی