آزمون آنلاین مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111300

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی, آشنایی با مفهوم مشتق, آهنگ تغییر

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

مشتق 2

کد: 41098
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111315
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی دو درس یک

کد: 66120102
دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111337
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده