آزمون آنلاین مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111303

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : آشنایی با مفهوم مشتق, مشتق پذیری و پیوستگی, آهنگ تغییر

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

درس ششم نی نامه

کد: 88120601
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق 2

کد: 41098
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120209
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111329
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده