آزمون آنلاین مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111304

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : آهنگ تغییر, آشنایی با مفهوم مشتق, مشتق پذیری و پیوستگی

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 10064
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111294
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

احتمال - تلفیقی

کد: 19021111345
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد - تلفیقی

کد: 19021111271
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده