آزمون آنلاین مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111306

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی, آهنگ تغییر, آشنایی با مفهوم مشتق

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

فیزیک3 فصل1

کد: 19021111189
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111296
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آرایه

کد: 905555
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک

کد: 44120203
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب