آزمون آنلاین کاربرد مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111310

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : اکسترمم های تابع, بهینه سازی

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111406
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

مثلثات - تلفیقی

کد: 19021111264
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

بیضی

کد: 81198
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تابع - تلفیقی

کد: 19021111232
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده