آزمون آنلاین کاربرد مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111313

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : اکسترمم های تابع, بهینه سازی

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

مشتق

کد: 1998
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

حد - تلفیقی

کد: 19021111277
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

کاربردهای مشتق

کد: 19021112507
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

بیضی

کد: 81198
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
سفارشی داوطلب