آزمون آنلاین احتمال - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111342

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : قانون احتمال کل

  فصل : فصل هفتم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

هندسه فصل 2

کد: 99130001
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تلفیقی

کد: 19021111267
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10026
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی

مثلثات - تلفیقی

کد: 19021111258
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده