آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111360

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : آهنگ تغییر, آشنایی با مفهوم مشتق

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

121

کد: 19021111164
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111297
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 فصل 1

کد: 21120101
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111404
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع