آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111362

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

Vocab12

کد: 19021111198
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111356
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تابع - تلفیقی

کد: 19021111234
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111241
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده