آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111364

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : وارون تابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

دینامیک

کد: 44120201
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

هندسه3

کد: 161198
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع - تلفیقی

کد: 19021111354
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

برهمکنش موج ها

کد: 44120403
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب