آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111369

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : آشنایی با مفهوم مشتق, مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111295
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111246
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111374
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تابع - تلفیقی

کد: 19021111225
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده