آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111377

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111389
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120107
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120101
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111339
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده