آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111383

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : ترکیب توابع, اکسترمم های تابع, مشتق پذیری و پیوستگی, وارون تابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111402
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تمرین 1 فصل 1

کد: 19120101
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111367
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

فیزیک 12ام فصل 2

کد: 19021111466
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده