آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111386

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : ترکیب توابع, معادلات مثلثاتی, آشنایی با مفهوم مشتق

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111330
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111238
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111411
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

ادبیات فارسی

کد: 19021110846
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده