آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111387

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111249
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111237
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حرکت

کد: 44120103
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111322
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده