آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111390

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : ترکیب توابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع زبان 3پایه

کد: 55129987
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

جامع زبان 3پایه

کد: 55129996
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

جامع شیمی دوازدهم

کد: 11129998
دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021112225
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع