آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111393

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

الگوهای غیرخطی

کد: 19021112212
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111977
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021112226
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

درس سوم ادبیات فارسی

کد: 88120301
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده