آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111399

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111241
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

نوسان ـ موج

کد: 44120305
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111285
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111242
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده