آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111404

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

تمرین 1 فصل 2

کد: 19120201
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111247
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111322
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

احتمال - تلفیقی

کد: 19021111344
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده