آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111408

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

درس سوم ادبیات فارسی

کد: 88120301
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111307
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی یازدهم

کد: 5007
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111365
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع