آزمون آنلاین فصل3نوسان

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111416

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : نوسان دوره ای, حرکت هماهنگ ساده

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
50
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۸آزمون های پیشنهادی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111237
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111225
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تلفیقی

کد: 19021111251
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک هسته ای

کد: 44120601
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب