آزمون آنلاین آزمون جامع ۱۰ سوال

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111429

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی, ترکیب توابع, حد بی نهایت, حد در بی نهایت, آشنایی با مفهوم مشتق, مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۱-۱۵آزمون های پیشنهادی

ریاضی 3 1

کد: 11298
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111385
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

حد - تلفیقی

کد: 19021111271
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111393
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع