آزمون آنلاین دینی 11

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111439

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : امامت، تداوم رسالت

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
دین و زندگی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
5
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۱-۱۶آزمون های پیشنهادی

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 2610
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون آمادگی یازدهم

کد: 66110000
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
جامع

جمع بندی یازدهم

کد: 10010
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی

تمرینی1درس اول فصل اول

کد: 3311010101
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب