آزمون آنلاین دینی12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111440

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : بازگشت, احکام الهی در زندگی امروز

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
دین و زندگی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
5
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۱-۱۶آزمون های پیشنهادی

جامع ووکب - پایه ی دهم

کد: 55100120
دهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

ادبیات12

کد: 19021111113
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی

تابع - تلفیقی

کد: 19021111242
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111365
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع