آزمون آنلاین عربی12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111445

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : أسلوب استثناء و حَصر

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
5
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۱-۱۶آزمون های پیشنهادی

الگوهای غیرخطی

کد: 19021112215
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

بردارها

کد: 19021111952
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111974
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
جامع

جامع زبان 3پایه

کد: 55129990
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع