آزمون آنلاین عربی12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111445

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : أسلوب استثناء و حَصر

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
5
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۱-۱۶آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111400
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

121

کد: 19021111164
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111364
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111333
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده