آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112364

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021112194
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021112374
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 644
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 670
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع