آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112387

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

عربی یازدهم

کد: 11068
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

احتمال - تألیفی

کد: 234
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی

کد: 19021112353
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

توابع نمایی و لگاریتمی

کد: 19021112310
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده