آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112393

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : رادیان

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

آزمون 16

کد: 97070009
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021112372
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 2610
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تألیفی

کد: 3790
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده