آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112397

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : تابع نمایی, انواع تابع, روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا, حدهای یک طرفه, معادلات درجه دوم, مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی, اعمال روی توابع, ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی, توابع مثلثاتی, آشنایی بیشتر با تابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

تابع - تألیفی

کد: 3985
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

روابط طولی در مثلث

کد: 19021111803
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 3756
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
جامع

ریاضی یازدهم

کد: 11079
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب