آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112399

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : معادلات درجه دوم, حدهای یک طرفه, ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی, مفهوم حد و فرآیندهای حدی, محاسبه حد توابع کسری, وارون تابع, اعمال روی توابع, روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا, قدرمطلق و ویژگی های آن, مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

آزمون 12

کد: 9211
یازدهم متوسطه
فلسفه
نوع آزمون
جامع

دایـره

کد: 19021111676
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

دایـره

کد: 19021111713
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع - تألیفی

کد: 3790
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده