آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112401

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : آشنایی با هندسه تحلیلی, پیوستگی, اعمال روی توابع, روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا, انواع تابع, قدرمطلق و ویژگی های آن, حدهای یک طرفه, معادلات گویا و گنگ, ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی, معادلات درجه دوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021112374
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

دین و زندگی یازدهم

کد: 11058
یازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس یک - پایه یازدهم

کد: 55110105
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با مبانی ریاضیات - تألیفی

کد: 2613
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده