آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112415

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : تابع لگاریتمی, قدرمطلق و ویژگی های آن, ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی, انواع تابع, مفهوم حد و فرآیندهای حدی, حدهای یک طرفه, توابع مثلثاتی, مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی, محاسبه حد توابع کسری, آشنایی بیشتر با تابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

گام ششم، آزمون 11

کد: 9137
یازدهم متوسطه
روانشناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

روابط طولی در مثلث

کد: 19021111805
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ساکن

کد: 19021112613
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

هندسه - تألیفی

کد: 1475
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده