آزمون آنلاین تابع

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112425

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم, تبدیل نمودار تابع

  فصل : فصل اول

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111384
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

ریاضی 12 1

کد: 50000
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111288
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

الگوهای خطی

کد: 19021112205
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده